Dotace - Veřejné budovy

photo-1579655076097-b380a6939806.jpg

Cíl dotačního programu: zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie (úspory energie) a využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů. Např. zlepšování tepelně technických vlastností budov, s výjimkou rodinných a bytových domů
Poskytovatel dotačního programu: ČR, ministerstvo průmyslu a obchodu
Kdo může žádat: podnikatelské subjekty
Forma a výše dotace: Na jeden projekt může žadatel podat pouze jednu žádost. Minimální absolutní výše dotace na jeden projekt činí 0,5 mil. Kč, maximální absolutní výše dotace pro projekty z oblasti úspor energie je 30 mil. Kč a pro projekty z oblasti OZE60 mil. Kč. Maximální výše dotace v % způsobilých výdajů je určena dle velikosti podniku. Podrobněji na stránkách programu. 
Webová stránka: http://www.czechinvest.org/eko-energie

Dokumenty ke stažení