Společnost VISCO s.r.o. vznikla za účelem technické podpory produktů značky VISCO. Naše zaměření je zejména na tyto stavební hmoty a výrobky: zateplovací systémy; lepící, stěrkové, vyrovnávací a spárovací hmoty; omítky, barvy a široká škála dekoračních produktů. Uvědomujeme si, že kvalitní výrobek je sám o sobě pouze předpokladem dokonalého výsledku. Je třeba klást mimořádný důraz na návrh vhodného výrobku a následnou kontrolu jeho samotného zabudování do konstrukce. Naší filosofii vyjadřuje heslo: „Naším cílem je kvalitní realizace na základě kvalitního návrhu s použitím kvalitních materiálů“. Je samozřejmostí, že nabídka našich služeb obsahuje i celou škálu odborných diagnostik a  měření,  jejichž správné vyhodnocení je klíčové pro hledání  vhodných řešení. Naše služby využívají nejen realizační firmy, projekční kanceláře, ale i bytová družstva a společenství vlastníků bytových domů, kterým nabízíme kompletní servis v rámci revitalizace objektu např. zpracování projektové dokumentace, energetického auditu, průkazu energetické náročnosti budov, zajištění technického dozoru stavebníka, zajištění finančních dotací atd. v