Termovizní měření

iStock_000021056451Small.jpg

Na základě Vašeho požadavku provedeme pomocí termografie bezkontaktní měření rozložení teplot na stavebních konstrukcích s cílem určení míst ze zvýšeným únikem tepla. Přesně určíme místa s nežádoucími úniky tepla, které mohou být způsobeny několika faktory např. tepelné mosty v konstrukci, tepelné vazby mezi konstrukcemi, netěsnosti spár a styků jednotlivých konstrukcí. Důsledkem zjištěných nedostatků může být růst plísní či povrchová kondenzace na vnitřním povrchu konstrukce. Na základě měření a společné konzultace s objednatelem navrhneme optimální řešení pro eliminaci nalezených teplotních anomálií.
Termovizní měření je přímo závislé na okrajových podmínkách před a při měření a na znalosti hodnocení měření na základě krajových podmínek a vlastností měřených materiálů tvořících obálku. Za dostatečný teplotní rozdíl pro kvalitní výsledky měření je považován rozdíl mezi teplotou interiéru a exteriéru10°Cnebo 3/U (součinitel prostupu tepla měření obalové konstrukce). Na měřené obalové konstrukce nesmí svítit slunce a měření nelze provádět při dešti, mlze či sněžení. Obvykle se měření provádí v ranních hodinách či pozdních večerních hodinách od podzimu do jara.
Termovizní měření se obvykle provádí z exteriéru s cílem určení míst ze zvýšeným únikem tepla a také z interiéru s cílem určení míst s nízkou povrchovou teplotou, a to při přirozeném tlakovém rozdílu mezi interiérem a exteriérem. V určitých případech pro úspěšné nalezení nedostatků v obálce budovy je výhodné měření z interiéru také za podtlaku.
Poznámka: Temovizního měření je úspěšně používané také po realizaci nového zateplení objektu s cílem ověřit kvalitu provedených prací.

Dokumenty ke stažení