Stavěbně-technický průzkum

photo-1580063665421-4c9cbe9ec11b.jpg

Před zahájením prací provádíme kontrolu stavu obalových konstrukcí podkladu. V rámci podrobného průzkumu určujeme příčiny a závažnost poruch, stupeň opotřebení a degradaci materiálů a konstrukcí.

Dokumenty ke stažení