Dotace - Rodinné domy

architect-1080592_1920.jpg

Cíl dotačního programu: Program Nová zelená úsporám je zaměřen na investice do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu je podporováno například komplexní zateplování rodinných a bytových domů a veřejných budov (školy, školky, domovy seniorů apod.), a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu.
Poskytovatel dotačního programu: Program Ministerstva životního prostředí administrovaný státním fondem životního prostředí ČR
Kdo může žádat: Žadateli o dotaci mohou být například vlastníci rodinných a bytových domů, tzn. fyzické osoby, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby.
Forma a výše dotace: Opatření budou financována formou přímé dotace, zvýhodněného úvěru a bonusu. Podporována bude také příprava projektové dokumentace.
Požádat o dotaci bude možné elektronicky a na krajských pracovištích SFŽP. O dotaci z programu Nová zelená úsporám lze žádat jak před realizací opatření tak po ní a uznány budou náklady na realizované opatření. 


Webová stránka: http://www.nova-zelenausporam.cz/

Dokumenty ke stažení