Odtrhové a tahové zkoušky

photo-1569925457326-59b1c3611227.jpg

Zkouška přídržnosti lepicí hmoty k podkladu je prováděna s konkrétní lepicí hmotou navrženého "Vnějšího tepelněizolačního kompozitního systému" (ETICS). V rámci certifikovaného ETICS VISCO alfa nebo VISCO beta se jedná o lepicí hmotu VISCOflex 450 nebo VISCOflex 500. Zkouška je založena na hodnocení síly kolmé k povrchu podkladu potřebné k odtržení ocelového terče nalepeného na vrstvu lepicí hmoty. Výsledkem zkoušky je hodnota přídržnosti lepicí hmoty k podkladu stanovená jako podíl maximální síly dosažené při zkoušce a plochy zkušebního terče, která je v kontaktu s povrchem lepicí hmoty. Ke každé hodnotě se zaznamenává způsob případného porušení lepicí hmoty nebo podkladu. Je třeba, aby průměrná hodnota přídržnosti lepicí hmoty k podkladu byla nejméně 200 kPa s tím, že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí být alespoň 80 kPa.

Dokumenty ke stažení