Měření vlhkosti podkladu

dew-2417333_960_720.jpg

Měření parametrů vnitřního vzduchu, tzn. měření teploty vnitřního vzduchu a relativní vlhkosti vnitřního vzduchu provádíme nejčastěji z důvodu rosení se zasklení oken a růstu plísní, popř. povrchové kondenzace na vnitřním povrchu konstrukce. Cílem je vyhodnocení měřených parametrů s doporučením opatření vedoucí k eliminaci nežádoucích projevů. Měření parametrů vnitřního vzduchu používáme jako jeden z více kroků vedoucí ke komplexnímu pohledu na možný problém.
Měření parametrů vnitřního prostředí provádíme kalibrovaným přístrojem datalogger Commeter D 3631, který zaznamenává ve zvoleném intervalu požadované parametry (v případě požadavku lze zaznamenat i parametry venkovního vzduchu).

V následujícím grafu je patrný průběh teploty vnitřního vzduchu, teploty rosného bodu a relativní vlhkosti vnitřního vzduchu během měřeného časového intervalu ve vybrané místnosti bytu.

graf.jpg

Z grafu je patrná výrazně vyšší relativní vlhkosti vnitřního vzduchu než je návrhová hodnota a z dlouhodobého hlediska je výrazné riziko projevu vlhkostních poruch v podobě růstu plísní, popř. vzniku povrchové kondenzace.

Dokumenty ke stažení