• Array
  • Array
  • Array

Zdící malty


Definice výrobku - použití
Cementová lepicí hmota šedé barvy se sníženou pevností v tlaku určená k tenkovrstvému zdění pórobetonových tvárnic a jiných zdících keramických materiálů v tloušťce vrstvy malty 2-5 mm.      
Lepicí malta VISCOpor 300 není vhodná k lepení keramických obkladů a dlažeb.

Aplikace
Rozmíchanou hmotu je třeba  rozetřít na podklad zubovou naběračkou (na 2-3 tvárnice). Tvárnice zlehka osadit a po přesném usazení poklepat gumovou paličkou. Tvárnice i prováděné zdivo je třeba chránit před deštěm, čímž se zamezí pozdějšímu nadměrnému smršťování zdiva.

Ke stažení
Technický list    
Bezpečnostní list    
Prohlášení o shodě   

VISCO © 2011