• Array
  • Array
  • Array

Zateplovací systém (ETICS) z minerální vlny


Vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS) s tepelnou izolací z minerální vlny.

Definice výrobku - použití
Vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS) je vhodný jak pro zateplení stávajících obvodových stěn v rámci rekonstrukce objektu, tak i pro zateplení obvodových stěn novostaveb. Použití zateplovacích systémů má příznivý vliv na tepelnou ochranu objektu.
 - sníží se tepelné ztráty objektu, a tím se sníží náklady na vytápění
 - obvodová konstrukce je chráněna proti povětrnostním podmínkám, a tím se prodlužuje životnost objektu
 - snižuje se možnost růstu plísní na vnitřním povrchu konstrukce
 - vytváří se podmínky pro tepelnou pohodu v interiéru v zimě i v létě
 - zlepší se vzhled budovy, a tím hodnota nemovitosti

Na vnější kontaktní zateplovaní systémy (ETICS) VISCO alfa a VISCO beta je vydáno evropské technické schválení ETA a osvědčení o splnění požadavků pro kvalitativní třídu A Cechu pro zateplování budov.

Vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS) VISCO beta naleznete v seznamu výrobků a technologií v programu "Nová zelená úsporám" pod kódem výrobku SVT 414.

Ke stažení
Technický list    
Prohlášení o shodě 
Prohlášení o vlastnostech       
Technologický předpis    
Pokyny pro údržbu a užívání    
Osvědčení o splnění kritérií kvalitativní třída A CZB CZ   
Osvědčení o splnění kritérií kvalitativní třída A CZB ITA      

VISCO © 2011