• Array
  • Array
  • Array

Vzorník barev omítek

Produkty tónované do odstínů dle vzorníků Architettura Classica - 280 odstínů, VISCO - 130 odstínů, Settef - 120 odstínů jsou dodávány za jednotnou cenu. Produkty tónované dle vzorníku Nuova Architettura - 70 odstínů jsou dodávány s příplatkem podle skutečných nákladů na probarvení jednotlivých odstínů.
Pro konečné povrchové úpravy vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) je možné použít jen odstíny s hodnotou světelného odrazu (HBW) vyšší než 25 u akrylátových a silikonových produktů, vyšší než 30 u silikátových produktů. Použití barevných odstínů konečné povrchové úpravy ETICS s  hodnotou HBW nižší hodnotou  je nevhodné z důvodu vysokého teplotního namáhání souvrství ETICS (lze je použít pouze na menší grafické prvky na fasádě po konzultaci s výrobcem). Dodržení těchto podmínek je podmínkou k poskytnutí záruky.
Při domíchávání produktu může vlivem obsahu přírodních surovin v jednotlivých výrobních šaržích dojít k nepatrným barevným rozdílům proto se doporučuje v objednávce uvézt datum odběru, případně číslo výrobní šarže a před aplikací produktu provést zkušební vzorky. Při tónování produktu dle předem dodaného vzorku je třeba v objednávce uvézt číslo vzorku. Případné reklamace rozdílu odstínu nemohou být po aplikaci produktu výrobcem akceptovány. 

Ke stažení
Vzorník barev tenkovrstvých omítek
Vzorník barev mozaikových omítek

VISCO © 2011