• Array
  • Array
  • Array

Vyrovnávací hmoty


Definice výrobku - použití
Průmyslově vyráběná bílá vápenocementová prášková hmota, která je určena k vyrovnávání a celoplošné úpravě stěn a stropů. Nanáší se na všechny druhy omítek, betonové a cementové podklady, vláknocementové, dřevocementové a sádrokartonové desky. Dále slouží jako tmel pro opravu menších prohlubní, nerovností a prasklin.

Aplikace
Připravená hmota se nanáší na podklad nerezovým hladítkem. Nejprve zaplníme větší nerovnosti, poté natahujeme celé plochy dlouhými tahy do kříže. Stěrku nanášíme minimálně ve dvou slabších vrstvách, vždy po zaschnutí první vrstvy. Doporučená tloušťka jedné vrstvy je 1 mm. Případné nerovnosti a přechody brousíme smirkovým papírem nebo brusnou mřížkou.

Ke stažení
Technický list   
Bezpečnostní list   
Prohlášení o shodě   

Definice výrobku - použití
Mrazuvzdorná bílá správková maltová směs na bázi cementu určená k drobným opravám omítek a betonu, k zacelení drážek pro elektroinstalace v interiéru i exteriéru. 

Aplikace
Maltová směs se nanáší na podklad stěrkou nebo hladítkem v libovolné tloušťce vrstvy (do 2 cm). V případě potřeby tento proces můžeme opakovat, čímž se zamezí praskání. Povrch takto nanesené směsi se upraví dle potřeby (hladítkem, stěrkou atd.). Povrch vytvrzené hmoty vytváří dobrý podklad pro všechny další druhy povrchových úprav (stěrka, štuk, malba apod.).

Ke stažení
Technický list    
Bezpečnostní list    
Prohlášení o shodě         

 

 

VISCO © 2011