• Array
  • Array
  • Array

Spárovací hmoty


Definice výrobku - použití
Mrazuvzdorná spárovací malta (bez písku) na bázi cementu určená k vyplnění spár od 1 mm do 6 mm, keramických a kameninových obkladů a dlažeb  v interiéru i exteriéru pevně přilepených k podkladu. Spáry, kde dochází ke styku dlažby se sanitárním zařízením je třeba dilatovat pružným silikonovým tmelem. Venkovní plochy je třeba dilatovat  po obvodu  a  v místě dilatací. Spárovací malta se taktéž vyrábí v provedení flexibilním a hrubozrnném s pískem. Nelze ji použít v chemicky agresivním prostředí.

Aplikace
Spárovací hmota se nanáší do spár úhlopříčně k jejich směru gumovou stěrkou. Po cca 10-15 minutách se provede očištění měkkou houbou vymytou v pitné vodě a následně se vytře celá plocha do sucha čistým hadrem.
Důležité upozornění: v případě použití barevných odstínů spárovacích malt může docházet k trvalému obarvení porézních materiálů. Proto je třeba u těchto materiálů provést předem zkoušku čištění.

Ke stažení
Technický list   
Bezpečnostní list    
Prohlášení o shodě  


 

VISCO © 2011