• Array
  • Array
  • Array

Lepicí a stěrkové hmoty na fasády


Definice výrobku - použití
Suchá průmyslově vyráběná cementová hmota, která je určena k lepení desek tepelné izolace ve vnějších kontaktních zateplovacích systémech (ETICS) VISCO alfa a VISCO beta a stěrkování tepelněizolačních desek z pěnového polystyrenu i minerální vlny. Hmota je vhodná k použití v interiéru i exteriéru. Používá se také jako vyrovnávací stěrka na betonové a omítkové podklady.

Aplikace
Lepení: Lepicí hmota se nanáší vždy na rubovou stranu desky v pásu po obvodu a ve 3 bodech velikosti dlaně v podélné ose. V případě dostatečně rovného podkladu lze lepit i celoplošně zubovou stěrkou s výškou zubu 10 mm. U lepení desek z minerální vlny se doporučuje před procesem lepení desky přestěrkovat lepicí hmotou v celé ploše nebo po obvodu a v bodech dle způsobu lepení.
Armování: Stěrková hmota se nanáší hladítkem do potřebné tloušťky důkladným zatřením do podkladu. Hmota se vyztužuje vložením skleněné výztužné síťoviny. Přesah pásů musí být nejméně 100 mm. Následně se hladítkem vložená výztuž zatlačí do stěrkové hmoty, která se zahladí a podle potřeby zatře další vrstvou stěrkové hmoty. Pro dosažení potřebné tloušťky a rovinnosti je možné nanést další vrstvu. Armovací vrstva se provádí v celkové tloušťce 2 mm až 6 mm, optimálně 3-4 mm. Uložení skleněné výztužné síťoviny se doporučuje ve vnější třetině tloušťky armovací vrstvy.

Ke stažení
Technický list    
Bezpečnostní list    
Prohlášení o shodě    

Definice výrobku - použití
Suchá průmyslově vyráběná cementová lepicí a stěrková hmota pro ruční i strojní zpracování, v šedé nebo bílé variantě. Je určena k lepení a stěrkování desek tepelné izolace ve vnějších kontaktních zateplovacích systémech (ETICS) VISCO alfa a VISCO beta. Hmota je vhodná k použití v interiéru i exteriéru. Používá se také jako vyrovnávací stěrka na betonové a omítkové podklady.

Aplikace
Lepení: Lepicí hmota se nanáší vždy na rubovou stranu desky v pásu po obvodu a ve 3 bodech velikosti dlaně v podélné ose desky. V případě dostatečně rovného podkladu lze lepit i celoplošně zubovou stěrkou s výškou zubu 10 mm. U lepení desek z minerální vlny se doporučuje před procesem lepení desky přestěrkovat lepicí hmotou v celé ploše nebo po obvodu a v bodech dle způsobu lepení.
Základní vrstva ETICS: Stěrková hmota se nanáší hladítkem do potřebné tloušťky důkladným zatřením do podkladu. Hmota se vyztužuje vložením skleněné výztužné síťoviny. Přesah pásů musí být nejméně 100 mm. Následně se hladítkem vložená výztuž zatlačí do stěrkové hmoty, která se zahladí a podle potřeby zatře další vrstvou stěrkové hmoty. Pro dosažení potřebné tloušťky a rovinnosti je možné nanést další vrstvu. Základní vrstva se provádí v celkové tloušťce 2 mm až 6 mm, optimálně 3-4 mm. Uložení skleněné výztužné síťoviny se doporučuje ve vnější třetině tloušťky základní vrstvy.

Ke stažení
Technický list     
Bezpečnostní list    
Prohlášení o shodě        

VISCO © 2011